Kód CPV 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště

Kód CPV: 45100000-8

Celé jméno:

Práce spojené s přípravou staveniště

Section: 45000000-7EU klassifitseerimine Kód CPV 2008, CS
Tags: 45100000-8, 45000000-7, Èeština, cs, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU