Kods CPV 45100000-8 Būvlaukuma sagatavošana

Kods CPV: 45100000-8

Pilns nosaukums:

Būvlaukuma sagatavošana

Section: 45000000-7EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 45100000-8, 45000000-7, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU