Kods CPV 03221000-6 Dārzeņi

Kods CPV: 03221000-6

Pilns nosaukums:

Dārzeņi

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03200000-3 Graudaugu produkti, kartupe?i, d?rze?i, aug?i un rieksti
Klase: 03220000-9 D?rze?i, aug?i un rieksti
Kategorija:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03221000-6, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU