Kods CPV 03131400-2 Kakao pupiņas

Kods CPV: 03131400-2

Pilns nosaukums:

Kakao pupiņas

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03100000-2 Lauksaimniec?bas un d?rzkop?bas produkcija
Klase: 03130000-1 Garaugi un augkop?bas produkti dz?rienu pagatavoanai
Kategorija: 03131000-8 Dz?rienu raoan? izmantojam?s kult?ras

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03131400-2, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU