Kods CPV 03121210-0 Ziedu kompozīcijas

Kods CPV: 03121210-0

Pilns nosaukums:

Ziedu kompozīcijas

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03100000-2 Lauksaimniec?bas un d?rzkop?bas produkcija
Klase: 03120000-8 D?rzkop?bas produkcija un d?sti
Kategorija: 03121000-5 D?rzkop?bas produkti

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03121210-0, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU