Kods CPV 03117000-4 Specifiskās jomās izmantojamie augi

Kods CPV: 03117000-4

Pilns nosaukums:

Specifiskās jomās izmantojamie augi

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03100000-2 Lauksaimniec?bas un d?rzkop?bas produkcija
Klase: 03110000-5 Augkop?bas, d?rzkop?bas un pu?kop?bas produkcija
Kategorija:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03117000-4, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU