Code CPV 03142300-1 Edible products of animal origin

Code CPV: 03142300-1

Full name:

Edible products of animal origin

Section: 03000000-1EU classification Code CPV 2008, EN
Tags: 03142300-1, 03000000-1, English, en, Code, CPV, 2008, TED, Europa, EU