Κωδικός CPV 03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα

Κωδικός CPV: 03333000-4

Πλήρες όνομα:

Νωπό αγελαδινό γάλα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03333000-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU