Κωδικός CPV 03331000-0 Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα

Κωδικός CPV: 03331000-0

Πλήρες όνομα:

Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03331000-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU