Κωδικός CPV 03325000-3 Μικρά ζώα

Κωδικός CPV: 03325000-3

Πλήρες όνομα:

Μικρά ζώα

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03300000-2 Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας
Class: 03320000-8 Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03325000-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU