Κωδικός CPV 03321100-6 Βοοειδή

Κωδικός CPV: 03321100-6

Πλήρες όνομα:

Βοοειδή

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03300000-2 Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας
Class: 03320000-8 Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα
Κατηγορία: 03321000-5 Μεγάλα ζώα

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03321100-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU