Κωδικός CPV 03320000-8 Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα

Κωδικός CPV: 03320000-8

Πλήρες όνομα:

Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03320000-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU