Κωδικός CPV 03311120-9 Πησσί

Κωδικός CPV: 03311120-9

Πλήρες όνομα:

Πησσί

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03311120-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU