Κωδικός CPV 03311000-2 Ψάρια

Κωδικός CPV: 03311000-2

Πλήρες όνομα:

Ψάρια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03311000-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU