Κωδικός CPV 03222300-6 Μη τροπικά φρούτα

Κωδικός CPV: 03222300-6

Πλήρες όνομα:

Μη τροπικά φρούτα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222300-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU