Κωδικός CPV 03222115-2 Σταφίδες

Κωδικός CPV: 03222115-2

Πλήρες όνομα:

Σταφίδες

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222115-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU