Κωδικός CPV 03221410-3 Λάχανο, κράμβη

Κωδικός CPV: 03221410-3

Πλήρες όνομα:

Λάχανο, κράμβη

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221410-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU