Κωδικός CPV 03211500-8 Σίκαλη

Κωδικός CPV: 03211500-8

Πλήρες όνομα:

Σίκαλη

Section: 03000000-1



EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03211500-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU