Κωδικός CPV 03211300-6 Ρύζι

Κωδικός CPV: 03211300-6

Πλήρες όνομα:

Ρύζι

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03211300-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU