Κωδικός CPV 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

Κωδικός CPV: 03200000-3

Πλήρες όνομα:

Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Class:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03200000-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU