Κωδικός CPV 03142000-8 Ζωικά προϊόντα

Κωδικός CPV: 03142000-8

Πλήρες όνομα:

Ζωικά προϊόντα

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03140000-4 Ζωικά και συναφή προϊόντα
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03142000-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU