Κωδικός CPV 03142000-8 Ζωικά προϊόντα

Κωδικός CPV: 03142000-8

Πλήρες όνομα:

Ζωικά προϊόντα

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03140000-4 ????? ??? ?????? ????????
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03142000-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU