Κωδικός CPV 03131400-2 Κόκκοι κακάου

Κωδικός CPV: 03131400-2

Πλήρες όνομα:

Κόκκοι κακάου

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03130000-1 ???? ??? ????????? ??? ?????????
Κατηγορία: 03131000-8 ???? ??? ?????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03131400-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU