Κωδικός CPV 03117130-4 Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων

Κωδικός CPV: 03117130-4

Πλήρες όνομα:

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία: 03117000-4 Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03117130-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU