Κωδικός CPV 03115110-4 Βαμβάκι

Κωδικός CPV: 03115110-4

Πλήρες όνομα:

Βαμβάκι

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03115110-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU