Κωδικός CPV 03111900-1 Σπόροι άνθεων

Κωδικός CPV: 03111900-1

Πλήρες όνομα:

Σπόροι άνθεων

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία: 03111000-2 Σπόροι

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03111900-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU