Kode CPV 03311220-0 Gråsej

Kode CPV: 03311220-0

Fulde navn:

Gråsej

Section: 03000000-1


Department: 03000000-1 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
Group: 03300000-2 Produkter fra husdyrbrug, jagt og fiskeri
Klasse: 03310000-5 Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter
Kategori: 03311000-2 Fisk

EU klassifikation Kode CPV 2008, DA
Tags: 03311220-0, 03000000-1, Dansk, da, Kode, CPV, 2008, TED, Europa, EU