Kode CPV 03310000-5 Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter

Kode CPV: 03310000-5

Fulde navn:

Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter

Section: 03000000-1EU klassifikation Kode CPV 2008, DA
Tags: 03310000-5, 03000000-1, Dansk, da, Kode, CPV, 2008, TED, Europa, EU