Kode CPV 03115120-7 Jute

Kode CPV: 03115120-7

Fulde navn:

Jute

Section: 03000000-1EU klassifikation Kode CPV 2008, DA
Tags: 03115120-7, 03000000-1, Dansk, da, Kode, CPV, 2008, TED, Europa, EU