Kód CPV 45111240-2 Odvodňování povrchu

Kód CPV: 45111240-2

Celé jméno:

Odvodňování povrchu

Section: 45000000-7


Oddělení: 45000000-7 Stavební práce
Skupiny: 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
Třída: 45110000-1 Demolice a zemní práce
Kategorie: 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

EU klassifitseerimine Kód CPV 2008, CS
Tags: 45111240-2, 45000000-7, Èeština, cs, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU