Kód CPV 03211500-8 Žito

Kód CPV: 03211500-8

Celé jméno:

Žito

Section: 03000000-1EU klassifitseerimine Kód CPV 2008, CS
Tags: 03211500-8, 03000000-1, Èeština, cs, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU