Код CPV 45231600-1 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии

Код CPV: 45231600-1

Пълното име:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии

Section: 45000000-7EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 45231600-1, 45000000-7, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU