Код CPV 45111100-9 Разрушителни работи

Код CPV: 45111100-9

Пълното име:

Разрушителни работи

Section: 45000000-7


Отдел: 45000000-7 Строителни и монтажни работи
Група: 45100000-8 Работи по подготовка на строителната площадка
Class: 45110000-1 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Категория: 45111000-8 Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 45111100-9, 45000000-7, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU