Код CPV 03325100-4 Питомни зайци

Код CPV: 03325100-4

Пълното име:

Питомни зайци

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03300000-2 Продукти на животновъдството, лова и риболова
Class: 03320000-8 Едър рогат добитък, домашни животни и дребен добитък
Категория: 03325000-3 Дребен добитък

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03325100-4, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU