Код CPV 03211110-7 Твърда пшеница

Код CPV: 03211110-7

Пълното име:

Твърда пшеница

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03200000-3 Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Class: 03210000-6 Зърнени култури и картофи
Категория: 03211000-3 Зърнени култури

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03211110-7, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU