Код CPV 03142400-2 Восък

Код CPV: 03142400-2

Пълното име:

Восък

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03100000-2 Продукти на земеделието и градинарството
Class: 03140000-4 Продукти от животински произход и свързани с тях продукти
Категория: 03142000-8 Продукти от животински произход

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03142400-2, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU