Код CPV 03140000-4 Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

Код CPV: 03140000-4

Пълното име:

Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

Section: 03000000-1EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03140000-4, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU