Код CPV 03121210-0 Букети, венци или друга украса от цветя

Код CPV: 03121210-0

Пълното име:

Букети, венци или друга украса от цветя

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03100000-2 Продукти на земеделието и градинарството
Class: 03120000-8 Продукти от градинарство и разсадници
Категория: 03121000-5 Продукти от градинарство

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03121210-0, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU