Код CPV 03115100-1 Необработени растителни материали, използвани в тeкстилната промишлeност

Код CPV: 03115100-1

Пълното име:

Необработени растителни материали, използвани в тeкстилната промишлeност

Section: 03000000-1EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03115100-1, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU