Код CPV 03115000-0 Необработени растителни материали

Код CPV: 03115000-0

Пълното име:

Необработени растителни материали

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03100000-2 Продукти на земеделието и градинарството
Class: 03110000-5 Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03115000-0, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU